Adres praktyki:

ul. Szpi­talna 4B,
Nowy Targ

Kontakt

Tele­fon: 502 271 521
e-mail: kontakt@bebak.pl

Godziny otwar­cia:

Ponie­dzia­łek — Pią­tek: od 9:00 do 19:00

Formularz kontaktowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Bebak Praktyka Stomatologiczna