Umowy NFZ z pracownią RTG

Od 2006 roku pracownia RTG współpracuje z gabinetami stomatologicznymi pracującymi w ramach kontraktów z NFZ i wykonuje na podstawie podpisanych umów zdjęcia stomatologiczne. Do wykonania tych zdjęć pacjenci zobowiązani są posiadać ważne skierowanie opieczętowane pieczęcią przychodni z którą zawarta jest umowa o wykonywanie zdjęć RTG w ramach funduszu oraz podpisem i pieczęcią lekarza kierującego.