Staże podyplomowe

Bebak Przychodnia Stomatologii Rodzinnej w Nowym Targu w 2015 roku uzyskała akredytację do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy dentystów i została wpisana na listę podmiotów oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami dentystami w celu odbycia stażu podyplomowego.

Zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalistycznego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Stażystów chętnych do kształcenia się w naszej placówce prosimy o kontakt telefoniczny 502 271 521 bądź drogą elektroniczną na adres: kontakt@bebak.pl